Ortoma: Ortoma AB erhåller CE-certifikat för Ortoma Hip Guide™, därmed är Ortoma Treatment Solution™ redo för klinik

23 Feb 2016

Se pressmeddelande

 

Ortoma Hip Guide™ har erhållit CE-certifikat efter att samtliga krav avseende tester samt dokumentation av produkten är genomförda, vilket innebär att Ortoma kan introducera produkten för kirurger. Ortoma Hip Guide™ uppfyller därmed de krav som ställs på

Läs mer


Ortoma: Nyttjade teckningsoptioner av serie 2013

22 Feb 2016

se pressmeddelandet

 

Ortoma AB meddelar härmed att Bertil G Larsson har nyttjat totalt 100 000 teckningsoptioner av serie 2013 för teckning av lika många B-aktier. Ortoma har därmed tillförts 800 000 SEK. Antalet återstående teckningsoptioner av serie 2013 uppgår

Läs mer


Ortoma: Nyemissionen övertecknad

12 Feb 2016

se pressmeddelandet

Ortoma har under januari – februari genomfört en nyemission. Samtliga A-aktier tecknades av Roy Forslund. Emissionen av B-aktier blev tecknad till drygt 189 procent. Emissionen var en företrädesemission och tecknades till drygt 98 procent med stöd av teckningsrätter,

Läs mer