Ortoma: Nyttjade teckningsoptioner av serie 2013

21 Dec 2015

Se nyheten

Ortoma AB meddelar härmed att Gunnar Németh, Tommy Hansson, Elisabeth Liljensten, Lars-Eric Björk, Daniel Winckler och Pasi Riihinen har nyttjat totalt 150 000 teckningsoptioner av serie 2013 för teckning av lika många B-aktier. Ortoma har därmed tillförts 1

Läs mer


Kommuniké från extra bolagsstämma i Ortoma AB

18 Dec 2015

Se nyheten

 Den 17 december 2015 hölls bolagstämma i Ortoma AB. Vid stämman fattades bland annat följande beslut:

Val av styrelsesuppleant
Daniel Andersson valdes som styrelsesuppleant

Val av revisor
KPMG valdes som bolagets revisionsbolag. KPMG har utsett Mikael Ekberg som

Läs mer


Ortoma: Nyttjade teckningsoptioner av serie 2013

07 Dec 2015

Se nyheten

Ortoma AB meddelar härmed att Viktor Siewertz (tidigare styrelseledamot) och Dr. Gunnar Flivik har nyttjat totalt 70 000 teckningsoptioner av serie 2013 för teckning av lika många B-aktier. Ortoma har därmed tillförts 560 000 SEK. Antalet återstående teckningsoptioner

Läs mer