Ortoma: Nyemissionen övertecknad

12 Feb 2016

se pressmeddelandet

Ortoma har under januari – februari genomfört en nyemission. Samtliga A-aktier tecknades av Roy Forslund. Emissionen av B-aktier blev tecknad till drygt 189 procent. Emissionen var en företrädesemission och tecknades till drygt 98 procent med stöd av teckningsrätter,

Läs mer


Ortoma: Nyttjade teckningsoptioner av serie 2013

15 Jan 2016

Se nyheten

Ortoma AB meddelar härmed att Linus Byström och Lina Odhe har nyttjat totalt 30 000 teckningsoptioner av serie 2013 för teckning av lika många B-aktier. Ortoma har därmed tillförts 240 000 SEK. Antalet återstående teckningsoptioner av serie 2013

Läs mer


Ortoma genomför nyemission

07 Jan 2016

Styrelsen i Ortoma AB har med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 17 december 2015 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget närmare 15,2 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Emissionen är

Läs mer