Ortoma: Bokslutskommuniké 2015-01-01 – 2015-12-31

25 Feb 2016

Se hela bokslutskommunikén

 

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed rapport för verksamhetsåret 2015.

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Tolv månader (2015-01-01 – 2015-12-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (30 000).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 399

Läs mer


Ortoma: Ortoma AB erhåller CE-certifikat för Ortoma Hip Guide™, därmed är Ortoma Treatment Solution™ redo för klinik

23 Feb 2016

Se pressmeddelande

 

Ortoma Hip Guide™ har erhållit CE-certifikat efter att samtliga krav avseende tester samt dokumentation av produkten är genomförda, vilket innebär att Ortoma kan introducera produkten för kirurger. Ortoma Hip Guide™ uppfyller därmed de krav som ställs på

Läs mer


Ortoma: Nyttjade teckningsoptioner av serie 2013

22 Feb 2016

se pressmeddelandet

 

Ortoma AB meddelar härmed att Bertil G Larsson har nyttjat totalt 100 000 teckningsoptioner av serie 2013 för teckning av lika många B-aktier. Ortoma har därmed tillförts 800 000 SEK. Antalet återstående teckningsoptioner av serie 2013 uppgår

Läs mer