Ortoma: Stort industriellt intresse för Ortoma Treatment Solution™ (OTS) – fortsatta operationer med OTS i Sverige

24 Feb 2017

Se pressmeddelande

Ortoma Treatment Solution™ (OTS) röner nu stort intresse från den medicintekniska industrin. Flera globala implantatföretag samt aktörer inom medicinsk bildhantering och diagnostik har förevisats systemet. Ortoma AB har som mål att under året sluta ett återförsäljaravtal med någon

Läs mer


Ortoma: Lyckade operationer med ny unik 3D-teknik – Ortoma Treatment Solution™ (OTS)

27 Jan 2017

Se pressmeddelande

 

De första tre operationerna med Göteborgsföretaget Ortomas nya planerings- och operationsguide, OTS, har genomförts komplikationsfritt på patienter med höftledsartros

Tre patienter opererades i veckan med Ortoma Treatment Solution™ (OTC), ett helt nytt system som utvecklats av medicinteknikföretaget 

Läs mer


Ökad klinisk användning av Ortoma Treatment Solution™ efter framgångsrikt samarbete med nyckelklinik

19 Dec 2016

Se pressmeddelande

Ett beslut har fattats att Ortoma AB levererar det första systemet efter att lyckade tester har genomförts på ortopedkliniken i Lindesberg. Systemet kommer att utvärderas i ett projekt, som startats i Örebro län inom ramen för regeringens satsning

Läs mer