Ortoma: Kallelse till årsstämma i Ortoma AB (publ)

06 Apr 2017

Kallelse Årsstämma Ortoma AB (publ)

Beslut om bemyndigande om nyemmission

Aktieägarna i Ortoma AB (publ), org. nr 556611–7585, kallas härmed till årsstämma måndagen den 8 maj 2017 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Vädursgatan 5 i Göteborg.

Rätt att delta

Läs mer


Ortoma: Ortomas plan för säkerställande av kort- och långsiktig finansiering

05 Apr 2017

Se pressmeddelandet

Ortoma planerar att genomföra en företrädesemission under andra kvartalet 2017, under förutsättning av att styrelsen ges ett bemyndigande vid årsstämman. Bolaget har upptagit ett lån om 3 MSEK.

Det är Ortomas bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är

Läs mer


Ortoma: Ortoma tidigarelägger årsstämman

05 Apr 2017

Se pressmeddelande

Styrelsen i Ortoma har beslutat att publicera bolagets årsredovisning 2016 den 12 april 2017 och därtill beslutat att tidigarelägga årsstämman till den 8 maj 2017. Tidigare kommunicerat datum för årsstämman var den 15 maj 2017. En kallelse till

Läs mer