Ortoma: Ortomas företrädesemission kraftigt övertecknad – Tecknades till 145 procent

22 Jun 2017

Se pressmeddelande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Den 15 juni 2017 avslutades teckningstiden i den

Läs mer


Ortoma: Sista dag för teckning i Ortomas företrädesemission är den 15 juni 2017

12 Jun 2017

Se nyhet

Torsdagen den 15 juni 2017 är sista dag för teckning av aktier i Ortoma AB:s (publ) (”Ortoma” eller ”Bolaget”) företrädesemission i vilken även nya aktieägare har möjlighet att teckna. Sista dag för handel med teckningsrätter är tisdagen den

Läs mer


Ortoma genomför två investerarträffar i samband med den pågående företrädesemissionen

05 Jun 2017

Se nyhetsbrev

Ortoma AB (publ) (”Ortoma”) genomför en företrädesemission med teckningstid som avslutas den 15 juni 2017. I samband med företrädesemissionen kommer Ortoma att presentera bolaget, motivet till företrädesemissionen samt bolagets framtidsplaner vid två investerarträffar. Investerarträffarna genomförs enligt nedan:

Stockholm

Läs mer