Ortoma: Delårsrapport 2017-01-01 – 2017-03-31

28 Apr 2017

Se Delårsrapport

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2017-01-01 – 2017-03-31)
• Nettoomsättningen uppgick till 100 000 SEK (0).
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 558 054 SEK (-1 308 987).
• Resultatet per aktie uppgick till -0,14 SEK …

Läs mer


Ortoma: Årsredovisning och revisionsberättelse och kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelse

12 Apr 2017

Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB (publ), 556611–7585 får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2016 samt kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelse.

Tillsammans med årsredovisningen och revisionsberättelse för Ortoma AB (publ) (”Bolaget”) lämnar styrelsen följande information.

Styrelsen

Läs mer


Ortoma: Fokus på kommunikation av marknadspotential och marknadspenetration

12 Apr 2017

Läs som pdf

Ortoma väljer att fortsatt inte uttala sig om framtida försäljning och marginal – fokuserar på kommunikation av marknadspotential och penetration av marknader

Ortoma har tidigare uttalat en målsättning om att bli marknadsledande av operationssystem för planering och

Läs mer