Ortoma: Sista dag för handel med BTA B

06 Jul 2017

Se pressmeddelande

Ortomas nyemission har registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel i Ortomas BTA B är den 11 juli 2017. Stoppdag hos Euroclear för Ortoma BTA B och BTA2 är den 13 juli 2017 och de nya aktierna beräknas

Läs mer


Ortoma: Ortomas företrädesemission kraftigt övertecknad – Tecknades till 145 procent

22 Jun 2017

Se pressmeddelande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Den 15 juni 2017 avslutades teckningstiden i den

Läs mer


Ortoma: Sista dag för teckning i Ortomas företrädesemission är den 15 juni 2017

12 Jun 2017

Se nyhet

Torsdagen den 15 juni 2017 är sista dag för teckning av aktier i Ortoma AB:s (publ) (”Ortoma” eller ”Bolaget”) företrädesemission i vilken även nya aktieägare har möjlighet att teckna. Sista dag för handel med teckningsrätter är tisdagen den

Läs mer