Ortoma offentliggör prospekt

23 May 2017

Läs som PDF

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.
Styrelsen i Ortoma AB (publ) (”Ortoma” eller …

Läs mer


Ortoma: Ortoma offentliggör företrädesemission om cirka 38 MSEK

18 May 2017

Läs som pdf

Ortoma offentliggör företrädesemission om cirka 38 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Läs mer


Ortoma: Kommuniké från årsstämma i Ortoma AB (publ)

09 May 2017

Se pressmeddelande

 

Ortoma AB har idag måndagen den 8 maj 2017 hållit årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning och ansvarsfrihet
Vid årsstämman fastställdes resultat- och balansräkningen för 2016.…

Läs mer