Ortoma: Sista dag för teckning i Ortomas företrädesemission är den 15 juni 2017

12 Jun 2017

Se nyhet

Torsdagen den 15 juni 2017 är sista dag för teckning av aktier i Ortoma AB:s (publ) (”Ortoma” eller ”Bolaget”) företrädesemission i vilken även nya aktieägare har möjlighet att teckna. Sista dag för handel med teckningsrätter är tisdagen den

Läs mer


Ortoma genomför två investerarträffar i samband med den pågående företrädesemissionen

05 Jun 2017

Se nyhetsbrev

Ortoma AB (publ) (”Ortoma”) genomför en företrädesemission med teckningstid som avslutas den 15 juni 2017. I samband med företrädesemissionen kommer Ortoma att presentera bolaget, motivet till företrädesemissionen samt bolagets framtidsplaner vid två investerarträffar. Investerarträffarna genomförs enligt nedan:

Stockholm

Läs mer


Prospekt Ortoma AB (publ) – Företrädesemission 2019

23 May 2017

Viktig information

På grund av legala restriktioner är den här delen av Ortomas webbplats inte tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till …

Läs mer