Ortoma har beviljats europeiskt patent

10 Aug 2017

Se pressmeddelade

Ortoma har den 2 augusti 2017 beviljats europeiskt patent för en systemlösning i 3D-planeringssystemet Ortoma Plan™. Det beviljade patentet skyddar en metod för 3D-planering av ett implantat inför en operation. Patent är sedan tidigare beviljat i Sverige och

Läs mer


Ortoma: Sista dag för handel med BTA B

06 Jul 2017

Se pressmeddelande

Ortomas nyemission har registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel i Ortomas BTA B är den 11 juli 2017. Stoppdag hos Euroclear för Ortoma BTA B och BTA2 är den 13 juli 2017 och de nya aktierna beräknas

Läs mer


Ortoma: Ortomas företrädesemission kraftigt övertecknad – Tecknades till 145 procent

22 Jun 2017

Se pressmeddelande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Den 15 juni 2017 avslutades teckningstiden i den

Läs mer