Ortoma AB: Ortoma uppdaterar om FDA-ansökan

06 Feb 2018

Ortoma har haft möte med FDA (U.S. Food & Drug Administration) angående den pågående 510(k)-ansökan, som lämnades in under 2017. Mötets syfte var att diskutera den kompletterande informationen, som FDA tidigare begärt. I sin begäran anförde FDA bland annat att

Läs mer


Ortoma uppdaterar om strategin för marknadsintroduktion av OTS

05 Jan 2018

Ortoma ökar fokus på arbete för marknadsintroduktion av Ortoma Treatment Solution™ (OTS), bolagets operationssystem för planering och positionering av implantat vid ledkirurgi. Systemet har utvecklats för att vara skalbart och generellt. Skalbarheten gör att en stor användarbas snabbt kan hanteras.

Läs mer


Ortoma har uppgraderat OTS och analyserar begäran från FDA

22 Dec 2017

Ortoma Treatment Solution™ (OTS) har under hösten uppgraderats. Bland de mer betydelsefulla nyheterna är att Ortoma Guide, det navigeringsverktyg som under en operation handleder kirurgen i att mäta och möjliggöra placering av implantat med hög precision, väsentligt har uppgraderats. Senaste …

Läs mer