Ortoma har tecknat avtal om likviditetsfacilitet

07 May 2018

Ortoma har tecknat avtal om löpande likviditetsfacilitet med Ortomas aktieägare Roy Forslund via bolag. Faciliteten är upptagen med en årlig ränta på 4,5%, är tidsbegränsad t.o.m. 2019-05-10 och beloppsbegränsad till 13,4 miljoner kronor vilket innebär att Ortoma har en skuld

Läs mer


Kallelse till årsstämma i Ortoma AB (publ)

27 Apr 2018

Aktieägarna i Ortoma AB (publ), org. nr 556611-7585, kallas härmed till årsstämma måndagen den 28 maj 2018 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Vädursgatan 5 i Göteborg. Rätt att delta och anmälan Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare …

Läs mer


Ortoma har genomfört pre-kliniska operationer för verifiering och validering med mycket gott resultat och tidigarelägger svar till FDA

23 Apr 2018

Den tolfte och trettonde april genomförde Ortoma åtta pre-kliniska operationer på Tampere Surgical Education Centre (TSEC), vid Tammerfors Universitetssjukhus i Finland. Bolagets uppgraderade version av systemet Ortoma Treatment Solution (OTS) användes då för planering och positionering av implantat för höftledskirurgi.

Läs mer