Ortoma AB: Nyttjade teckningsoptioner av serie 2013

23 Mar 2018

Ortoma AB meddelar härmed att Andreas Pettersson och Daniel Andersson har nyttjat totalt 50 000 teckningsoptioner av serie 2013 för teckning av lika många B-aktier. Ortoma har därmed tillförts 400 000 SEK. Antalet återstående teckningsoptioner av serie 2013 uppgår till

Läs mer


Ortomas produktutvecklingschef har begärt inlösen av teckningsoptioner och fördubblar därigenom sitt aktieinnehav i Ortoma AB

07 Mar 2018

Andreas Pettersson har sålt sitt privata aktieinnehav av 10 000 Ortoma B-aktier, för att finansiera teckning av Ortomas teckningsoptioner av serie 2013 motsvarande 20 000 stycken. Varje teckningsoption berättigar till en ny B-aktie. Efter förvärvet har Andreas Petterssons innehav fördubblats …

Läs mer


Ortoma AB: Bokslutskommuniké 2017

23 Feb 2018

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed rapport för verksamhetsåret 2017. Sammanfattning av bokslutskommuniké Tolv månader (2017-01-01 – 2017-12-31) · Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0). · Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 153 090 SEK (-4

Läs mer