Ortoma har genomfört pre-kliniska operationer för verifiering och validering med mycket gott resultat och tidigarelägger svar till FDA

23 Apr 2018

Den tolfte och trettonde april genomförde Ortoma åtta pre-kliniska operationer på Tampere Surgical Education Centre (TSEC), vid Tammerfors Universitetssjukhus i Finland. Bolagets uppgraderade version av systemet Ortoma Treatment Solution (OTS) användes då för planering och positionering av implantat för höftledskirurgi.

Läs mer


Delårsrapport för Ortoma AB (publ) 2018-01-01 – 2018-03-31

23 Apr 2018

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed delårsrapport för första kvartalet 2018.Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (2018-01-01 – 2018-03-31) · Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0). · Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 304 366 SEK (-1 

Läs mer


Ortoma AB: Tidigarelägger delårsrapport

12 Apr 2018

Ortoma AB meddelar härmed att bolagets delårsrapport för perioden 2018-01-01 – 2018-03-31 tidigareläggs.

Tidigare datum för publicering var den 27 april 2018. Nytt datum för publicering är den 23 april 2018.

För ytterligare information vänligen kontakta: Ortomas vd Linus Byström 

Läs mer