Årsredovisning för Ortoma AB (publ) Räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31

08 May 2018

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB (publ), 556611-7585 får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2017.

Se bifogad årsredovisning i PDF-format.

För ytterligare information vänligen kontakta: Ortomas vd Linus Byström eller styrelseordförande Gunnar Németh e-post: [email protected]
Ortoma AB utvecklar operationssystem

Läs mer


Ortoma har tecknat avtal om likviditetsfacilitet

07 May 2018

Ortoma har tecknat avtal om löpande likviditetsfacilitet med Ortomas aktieägare Roy Forslund via bolag. Faciliteten är upptagen med en årlig ränta på 4,5%, är tidsbegränsad t.o.m. 2019-05-10 och beloppsbegränsad till 13,4 miljoner kronor vilket innebär att Ortoma har en skuld

Läs mer


Kallelse till årsstämma i Ortoma AB (publ)

27 Apr 2018

Aktieägarna i Ortoma AB (publ), org. nr 556611-7585, kallas härmed till årsstämma måndagen den 28 maj 2018 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Vädursgatan 5 i Göteborg. Rätt att delta och anmälan Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare …

Läs mer