Ortoma AB: Kommuniké från årsstämma i Ortoma AB (publ)

28 May 2018

Ortoma AB har idag måndagen den 28 maj 2018 hållit årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning och ansvarsfrihet

Vid årsstämman fastställdes resultat- och balansräkningen för 2017.

Årsstämman beviljade envar

Läs mer


Ortoma kommer att få patent beviljat i USA

15 May 2018

Ortoma har fått besked av US Patent and Trademark Office (USPTO) att man avser bevilja en av bolagets patentansökningar.

Patentet rör bolagets innovativa operationssystem Ortoma Treatment Solution (OTS), vilket enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används

Läs mer


Uppgraderade Ortoma Treatment Solution använt vid patientoperationer

09 May 2018

Två patientoperationer har genomförts vid Universitetssjukhuset i Örebro där Ortoma Treatment Solution (OTS) användes för att planera och under operationerna positionera höftledsimplantat. Resultaten av patientoperationerna överensstämmer väl med resultaten från den tidigare verifieringen av system, som genomfördes med pre-kliniska operationer.

Läs mer