Ortoma AB: Ortoma har utsett ny CTO och ger statusuppdatering

13 Aug 2018

Ortoma har utsett Andreas Wolfgang att efterträda Matts Andersson som ny CTO. Matts kommer att kvarstå som en av bolagets huvudägare, styrelseledamot och vara tillgänglig som senior advisor. Bolaget har också säkerställt ytterligare en underleverantör av mjukvara och inväntar svar

Läs mer


Ortoma har inlett omförhandlingar med underleverantör

26 Jun 2018

Ortoma utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat. Systemet innefattar både hårdvara och mjukvara, som utvecklas utifrån Ortomas specifikationer i samarbete med underleverantörer. Bolaget har inlett omförhandlingar av avtal med en av bolagets underleverantörer av mjukvara, som också är

Läs mer


Ortoma har lämnat in kompletterande information till FDA

01 Jun 2018

Ortoma har färdigställt kompletterande information som begärts av FDA (U.S. Food & Drug Administration) med anledning av 510(k)-ansökan för Ortoma Treatment Solution (OTS). Svaret skickades in den 31 maj 2018 i form av en ansökan med den kompletterande informationen.  Bolagets

Läs mer