Ortoma AB: Ortomas FDA-ansökan har beviljats

20 Sep 2018

Ortomas FDA-ansökan för Ortoma Treatment Solution har beviljats av FDA (U.S. Food & Drug Administration). Bolaget får därmed marknadsföringstillstånd på den viktiga USA-marknaden. Sedan tidigare får bolagets produkt marknadsföras på den Europeiska marknaden.

Ortoma lämnade under 2017 in en 510(k)-ansökan

Läs mer


Ortoma AB: Halvårsrapport för Ortoma AB (publ) 2018-01-01 – 2018-06-30

24 Aug 2018

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed rapport för första halvåret 2018. Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2018-01-01 – 2018-06-30) · Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (100 000). · Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 387 749

Läs mer


Ortoma AB: Ortomas FDA-ansökan har gått in i slutgranskning

21 Aug 2018

Ortomas FDA-ansökan för Ortoma Treatment solution har gått in i slutgranskning, s.k. “Interactive Review”, vilket innebär att FDA (U.S. Food & Drug Administration) bedömer att utestående frågor kan hanteras i dialogform.

Ortoma lämnade under 2017 in en 510(k)-ansökan till FDA

Läs mer