Ortoma AB: Ortoma har tecknat avtal med DePuy International för teknisk information

16 Nov 2018

Genom operationssystemet Ortoma Treatment Solution (OTS) är det möjligt att inför en operation planera i 3D placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Detta kräver att systemet innehåller teknisk information, implantatmallar, för

Läs mer


Ortoma AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Ortoma AB (publ)

14 Nov 2018

Aktieägarna i Ortoma AB (publ) (”Bolaget”), 556611–7585, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 20 december 2018 kl. 10.00, i Hotell Mektagonens Konferenslokal ”Fredriksdal” på Falkenbergsgatan 3, i Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 09.30.

Rätt att delta och anmälan

Läs mer


Ortoma AB: Ortoma har tecknat avtal om likviditetsfaciliteter

08 Nov 2018

Ortoma har tecknat avtal om löpande likviditetsfaciliteter med Peroso AB och EQ Care AB. Faciliteterna är upptagna med en årlig ränta på 4,5%, tidsbegränsade t.o.m. 2019-10-31 och beloppsbegränsade till 5 miljoner kronor vardera, vilket innebär att Ortoma har en skuld

Läs mer