Entreprenörer ökar sitt ägande i Ortoma AB

10 Jun 2016

se pressmeddelande

Ortoma AB har mottagit information om att entreprenörerna Roy Forslund, Peter Möller och Jonny Nordqvist har utökat sitt ägande i Ortoma. Det har skett genom förvärv av 150 000 A-aktier från GU Ventures, motsvarande sammanlagt 1,3% av

Läs mer


Ortoma: OTS™ har använts vid en patientoperation, därmed är en viktig milstolpe uppnådd för Ortoma.

18 May 2016

Se pressmeddelandet

Ortoma Treatment Solution (OTS™) har för första gången installerats och använts i en klinisk miljö vid en patientoperation. Integrationen av OTSTMsystemet i operationsrummet passade väl in i den kirurgiska miljön vid en höftoperation.

Ortomas 3D planering möjliggör för

Läs mer


Ortoma: Kallelse till årsstämma i Ortoma AB (publ)

17 May 2016

se pressmeddelande

Aktieägarna i Ortoma AB (publ), 556611-7585, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 juni 2016 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Vädursgatan 5 i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • vara     

Läs mer