Ortoma: Nyttjade teckningsoptioner av serie 2013

07 Dec 2015

Se nyheten

Ortoma AB meddelar härmed att Viktor Siewertz (tidigare styrelseledamot) och Dr. Gunnar Flivik har nyttjat totalt 70 000 teckningsoptioner av serie 2013 för teckning av lika många B-aktier. Ortoma har därmed tillförts 560 000 SEK. Antalet återstående teckningsoptioner

Läs mer


Ortoma: Kallelse till extra bolagsstämma i Ortoma AB (publ)

01 Dec 2015

Se nyheten

 

Aktieägarna i Ortoma AB (publ) (”Bolaget”), 556611-7585, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2015 kl. 14.00, i Bolagets lokaler på Vädursgatan 5, i Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 13.30.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar

Läs mer


Storägaren Roy Forslund rapporterar om ökat innehav till AktieTorget

23 Nov 2015

Storägaren och styrelseledamoten Roy Forslund har rapporterat sitt totala innehav av Ortoma aktier till AktieTorget. Roy Forslund inklusive bolag, äger nu 1 650 000 B-aktier samt 150.000 A-aktier i Ortoma.

Roy Forslund kontaktade AktieTorget föregående vecka vid ökning av antalet …

Läs mer