Ortoma: Kallelse till årsstämma i Ortoma AB (publ)

17 May 2016

se pressmeddelande

Aktieägarna i Ortoma AB (publ), 556611-7585, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 juni 2016 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Vädursgatan 5 i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • vara     

Läs mer


Ortoma: Delårsrapport 2016-01-01 – 2016-03-31

25 Apr 2016

Se hela delårsrapporten

 

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed delårsrapport för första kvartalet 2016.

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2016-01-01 – 2016-03-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 308

Läs mer


Ortoma: Förnyat samarbetsavtal mellan Ortoma AB och Sahlgrenska Universitetssjukhuset

12 Apr 2016

Se pressmeddelande

Ortoma AB har ingått ett samarbetsavtal med Avdelningen för Yrkesortopedi och forskning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), som leds av Docent Adad Baranto, Överläkare i ortopedi och ryggkirurgi. Avtalet är skrivet på årsbasis.

Därigenom får SU tillgång till Ortoma

Läs mer