Stort intresse för Ortomas optionsprogram med teckningsgrad 98,6 %

24 Feb 2015

I samband med Ortoma AB:s listningsemission i februari 2014 nyemitterades 1 500 000 teckningsoptioner av serie TO 1B. Sista dag för teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner var den 19 februari 2015. Totalt tecknades 98,6 procent av teckningsoptionerna vilket

Läs mer


Nyttjande av teckningsoptioner TO 1B

30 Jan 2015

Så här gör du för att nyttja dina teckningsoptioner av serie TO 1B

Genom de teckningsoptioner av serie TO 1B som emitterades och registrerades hos Bolagsverket i mars 2014 kan B-aktier tecknas under perioden 2 – 19 februari 2015.

Läs mer


Ortoma Plan™ ingår i ytterligare en forskningsstudie

22 Dec 2014

Ortomas pre-operativa planeringssystem för inmätning av patientdata i tre dimensioner vid implantatkirurgi kommer att ingå i ytterligare en forskningsstudie vid Skånes Universitets-sjukhus i Lund. Etiskt godkännande har nu beviljats för att genomföra studien där planeringssystemet Ortoma Plan™ ingår.

Studien kommer …

Läs mer