Ortoma: Ny tidpunkt för årsstämma

23 Apr 2015

Styrelsen för Ortoma AB har beslutat om ny tidpunkt för årsstämma. Tidigare har kommunicerats att årsstämma var planerad att hållas den 21 maj 2015. Ny tidpunkt för årsstämma är den 9 juni 2015.

För mer information, vänligen kontakta:
Håkan Sterner,

Läs mer


Organisationsförändring i Ortoma inför marknadslansering

20 Mar 2015

Ortomas styrelse meddelar att bolaget genomför en organisationsförändring inför marknads­lansering med följd att Ortomas VD, Bertil G. Larsson, slutar sin anställning i överens­kommelse med styrelsen. Ortoma har utsett bolagets CFO, Håkan Sterner, som tillförordnad VD.

Ortoma står inför en spännande …

Läs mer


Ortoma utser SP till certifieringsorgan för CE-märkning av sina produkter

16 Mar 2015

Ortoma har utsett SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås till nytt certifieringsorgan för CE-märkning av Ortomas produkter.

Det certifieringsorgan med vilket Ortoma sedan tidigare initierat arbetet med granskning och CE-märkning, har meddelat att man inte längre har möjlighet att uppfylla …

Läs mer