Ortoma AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Ortoma AB

20 Dec 2018

Den 20 december 2018 hölls bolagstämma i Ortoma AB. Vid stämman fattades bland annat följande beslut:

Val av styrelseledamöter

Peter Möller valdes som styrelseledamot

Jonny Nordqvist valdes som styrelseledamot

Göteborg den 20 december 2018

Ortoma AB

Styrelsen

För ytterligare information

Läs mer


Entreprenörer ökar sitt ägande i Ortoma AB

10 Jun 2016

se pressmeddelande

Ortoma AB har mottagit information om att entreprenörerna Roy Forslund, Peter Möller och Jonny Nordqvist har utökat sitt ägande i Ortoma. Det har skett genom förvärv av 150 000 A-aktier från GU Ventures, motsvarande sammanlagt 1,3% av

Läs mer


Ortoma: OTS™ har använts vid en patientoperation, därmed är en viktig milstolpe uppnådd för Ortoma.

18 May 2016

Se pressmeddelandet

Ortoma Treatment Solution (OTS™) har för första gången installerats och använts i en klinisk miljö vid en patientoperation. Integrationen av OTSTMsystemet i operationsrummet passade väl in i den kirurgiska miljön vid en höftoperation.

Ortomas 3D planering möjliggör för

Läs mer