Kommuniké från årsstämma i Ortoma AB (publ)

30 Jun 2020

Ortoma AB har idag tisdagen den 30 juni 2020 hållit årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning och ansvarsfrihet

Vid årsstämman fastställdes resultat- och balansräkningen för 2019.

Årsstämman beviljade envar …

Läs mer


Sändning från Ortomas årsstämma

26 Jun 2020

Ortomas årsstämma hålls den 30 juni 2020 kl. 15.00.  Under förutsättning att det godkänns av stämman planerar bolaget att sända stämman live på webben. Sändningen kommer att ske via bolagets YouTube-kanal, som nås via denna länk: https://www.youtube.com/channel/UCQjQlEqcC4Zr9VlNa-MELbg/channels Sändningen kommer att

Läs mer


Ortoma AB: Årsredovisning för Ortoma AB (publ) Räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31

02 Jun 2020

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB (publ), 556611–7585 avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31. Ortoma AB är ett publikt aktiebolag med säte i Göteborg. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Sammanfattning tolv månader och fjärde kvartalet

Läs mer