Prestanda i världsklass med hjälp av Artificiell Intelligens

12 Dec 2019

Ortoma har i den senaste versionen av Ortoma Treatment Solution, OTS 4, introducerat stöd av artificiell intelligens (AI). Systemet minskar drastiskt tidsåtgången för att genomföra pre-operativ planering av höftimplantat i 3D, något som skapat stort intresse för bolagets världsunika lösning. 

Läs mer


Kvartalsrapport för Ortoma AB (publ) 2019-01-01 – 2019-09-30

22 Nov 2019

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed rapport för årets första nio månader 2019. Sammanfattning av delårsrapport Nio månader (2019-01-01 – 2019-09-30) Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 850 273 SEK (-6 336

Läs mer


Ortoma påbörjar expansion med modul för ryggkirurgi

08 Nov 2019

Säkrare och noggrannare operationsresultat vid ryggkirurgi med Ortomas operationssystem Efter en tids utvärdering av Ortomas operationssystem vid höftkirurgi tar bolaget nu steget vidare och påbörjar arbetet att expandera Ortoma Treatment Solution (OTS) med en modul även för ryggkirurgi.
– Slutsatsen

Läs mer