Ortoma AB: Bokslutskommuniké 2019

21 Feb 2020

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed rapport för verksamhetsåret 2019.   Sammanfattning av bokslutskommuniké Tolv månader (2019-01-01 – 2019-12-31) Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 729 452 SEK (-7 581 411). Resultatet

Läs mer


Prestanda i världsklass med hjälp av Artificiell Intelligens

12 Dec 2019

Ortoma har i den senaste versionen av Ortoma Treatment Solution, OTS 4, introducerat stöd av artificiell intelligens (AI). Systemet minskar drastiskt tidsåtgången för att genomföra pre-operativ planering av höftimplantat i 3D, något som skapat stort intresse för bolagets världsunika lösning. 

Läs mer


Kvartalsrapport för Ortoma AB (publ) 2019-01-01 – 2019-09-30

22 Nov 2019

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed rapport för årets första nio månader 2019. Sammanfattning av delårsrapport Nio månader (2019-01-01 – 2019-09-30) Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 850 273 SEK (-6 336

Läs mer