Halvårsrapport för Ortoma AB (publ) 2020-01-01 – 2020-06-30

21 Aug 2020

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed rapport för första halvåret 2020.   Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2020-01-01 – 2020-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 172 353 SEK (-4 599 344).

Läs mer


Ortoma beviljas patent i USA

07 Jul 2020

Ortoma har fått ytterligare patent utfärdat av US Patent and Trademark Office (USPTO). Patentet avser Ortoma Plan, som är en del av bolagets innovativa operationssystem Ortoma Treatment Solution (OTS).  

Uppfinningen är en av bolagets grundteknologier, och används för att …

Läs mer


Kommuniké från årsstämma i Ortoma AB (publ)

30 Jun 2020

Ortoma AB har idag tisdagen den 30 juni 2020 hållit årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning och ansvarsfrihet

Vid årsstämman fastställdes resultat- och balansräkningen för 2019.

Årsstämman beviljade envar …

Läs mer