Ortoma Treatment Solution – OTS for hip surgery

Intervju med Gunnar Flivik, Docent, Överläkare