Aktien

  • Ortoma AB har två aktieslag. A-aktier som ger ägaren rätt till tio (10) röster per aktie och B-aktier som ger ägaren rätt till en (1) röst per aktie.
  • A-aktierna innehas av ett mindre antal huvudägare.
  • B-aktien noterades på Spotlight Stock Market den 31 mars 2014 med handelsbeteckning ORT.
  • Vid nyemission under februari/mars 2014 utgavs även teckningsoptioner som noteras på AktieTorget den 31 mars 2014 med beteckning TO 1B.

Extern länk till SpotlightStockMarket (tidigare AktieTorget) hemsida.