Investor relations

Ortoma leds genom öppenhet. Som investerare är du alltid välkommen att kontakta oss.

En stor del av informationsgivningen sker genom AktieTorgets webbplats men även denna webbplats ska innehålla den information som är nödvändig för att kunna fatta ett informerat investeringsbeslut.

För mer information kontakta följande personer:

Verkställande Direktör Linus Byström
 [email protected]

eller

Styrelsens ordförande Gunnar Németh
[email protected]